Deze zijn vergelijkbaar met de risico's van bestralingsactiviteiten, zoals lineaire versnellers, die veel ziekenhuizen ook al hebben. Het cyclotron wordt gehuisvest in een bunker met betonnen wanden en een laag grond eromheen. Daardoor is de hoeveelheid straling buiten het cyclotron minimaal. De medewerkers die met het cyclotron werken, zijn goed getraind in het omgaan met de apparatuur en met de radioactieve stoffen die daarin worden geproduceerd. Binnen de Kernenergiewet kent men het zogenaamde ALARA-principe: As Low As Reasonable Achievable. Dit wil zeggen dat er voor gezorgd moet worden dat bestraling en besmetting van de omgeving en medewerkers zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, wordt beperkt.

Geïnteresseerd in onze producten?

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.