Radboud Translational Medicine beschikt over een volledig ingerichte cyclotronfaciliteit voor de productie van radiofarmaca.
Hierdoor ontstaan nieuwe mogelijkheden voor diagnostiek, behandeling en onderzoek.

¹⁸F-FDG DPA-714 ¹¹C-tracers ¹⁸F-NaF

¹⁸F-FDG

18F-FDG (Fluorodeoxyglucose) is een met 18F (fluor-18) radioactief gelabeld glucosemolecuul waarmee de glucosestofwisseling in beeld gebracht kan worden. Verhoogd glucoseverbruik is kenmerkend voor de meeste kankers en is meestal gerelateerd aan overexpressie van de GLUT glucose transporters en verhoogde hexokinase activiteit. Eenmaal in de cel wordt FDG gefosforyleerd door het enzym hexokinase en gevangen. 

18F-FDG PET/CT is een van de hoekstenen geworden in de oncologische diagnostiek..

Indicaties voor 18F-FDG PET/CT omvatten, maar zijn niet beperkt, tot:

  • Differentiatie tussen goedaardige en kwaadaardige laesies;
  • Screening op een onbekende primaire tumor wanneer metastatische ziekte wordt ontdekt als eerste manifestatie van kanker of wanneer de patiënt zich presenteert met een para-neoplastisch syndroom;
  • Initiële stadiëring van patiënten met bekende maligniteiten;
  • Het monitoren van de respons op therapieën bij bekende maligniteiten;
  • Onderscheid maken tussen resterende actieve tumor en fibrose of necrose na de behandeling;
  • Opsporen van terugkeer van tumor (restaging), vooral in aanwezigheid van verhoogde tumormarkers;
  • Selectie van een metabolisch actief gebied binnen een tumor met de meeste kans op diagnostische informatie voor biopsie;
  • Planning van bestralingstherapie begeleiden. 


Terug naar productoverzicht

¹⁸F-FDG

DPA-714

Het radiofarmacon [18F]DPA-714 wordt momenteel toegepast in klinische studies voor het in beeld brengen van de expressie van de translocator protein (TSPO) met behulp van positronemissietomografie (PET).

De 18 kDa translocator protein lijkt een ideaal target om de effecten van neuroinflammatie in beeld te kunnen brengen.

Terug naar productoverzicht

DPA-714

¹¹C-tracers

Door de korte halfwaardetijd (20 minuten) van 11C (koolstof-11) moet deze stof op locatie geproduceerd worden, net als 13N-NH3

11C -tracers worden vooral gebruikt in preklinische en klinische PET-studies voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en behandelmethoden. Radboud Translational Medicine zal in samenwerking met Nucleaire Geneeskunde een onderzoekslijn opzetten gericht op de ontwikkeling van nieuwe 11C-tracers.

Terug naar productoverzicht

¹¹C-tracers

¹⁸F-NaF

18F-NaF (Radio-Flu) wordt toegepast bij het in beeld brengen van ongewone veranderingen in osteogene activiteit met behulp van de PET-scan.

Vanwege zijn binding met botmineraal wordt 18F (natriumfluoride) 3-10 keer meer opgenomen in botregio’s aangetast door maligne processen met resulterende osteoblastische activiteit of osteolytische defecten dan in niet-aangetast aangrenzend bot. Niet-kankerachtige traumatische, erosieve of inflammatoire laesies van de botstructuur houden ook verband met verhoogde osteogenese. Natriumfluoride (18F) is daarom een marker van de reactieve botprocessen van kankerachtige of traumatische aandoeningen. Het detecteert ook niet-maligne regio's van fysiologisch of pathologisch verhoogd botmetabolisme.

Terug naar productoverzicht

¹⁸F-NaF

Geïnteresseerd in onze producten?

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.