Radboud Translational Medicine beschikt over een volledig ingerichte cyclotronfaciliteit voor de productie van radiofarmaca.
Hierdoor ontstaan nieuwe mogelijkheden voor diagnostiek, behandeling en onderzoek.

¹⁸F-FDG ¹⁸F-FDOPA ¹³N-NH₃ ¹⁸F-MPPF DPA-714 ¹¹C-tracers

¹⁸F-FDG

18F-FDG (Fluorodeoxyglucose) is een met 18F (fluor-18) radioactief gelabeld glucosemolecuul waarmee de glucosestofwisseling in beeld gebracht kan worden.

Hiermee kunnen met name tumoren en ontstekingsprocessen zoals gewrichtsaandoeningen opgespoord worden. 18F-FDG is een veelzijdig radiofarmacon dat vooral in de oncologische diagnostiek breed wordt ingezet.

RTM heeft recentelijk een handelsvergunning ontvangen voor 18F-FDG (RVG 121074). Fludeoxyglucose (18F) RTM 200 MBq/ml, oplossing voor injectie wordt samen met Alliance Medical / Life Radiopharma op de markt gebracht.

Terug naar productoverzicht

¹⁸F-FDG

¹⁸F-FDOPA

18F-FDOPA (Fluorodopa) wordt na opname in de hersenen omgezet in de neurotransmitter dopamine.

Defecten in de dopaminehuishouding worden in verband gebracht met verschillende neurologische aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson. 18F-FDOPA wordt gebruikt bij de diagnostiek van deze aandoeningen, maar ook bij de beeldvorming van specifieke neuro-endocriene tumoren.

Terug naar productoverzicht

¹⁸F-FDOPA

¹³N-NH₃

Een belangrijke reden voor de installatie van een cyclotron op de campus van Radboudumc is dat het de mogelijkheid biedt om met heel kortlevende radionucliden te werken. 13N (stikstof-13) heeft een halfwaardetijd van 10 minuten en kan daarom niet bij een externe leverancier worden besteld.

13N-NH3 wordt gebruikt wordt voor het meten van doorbloeding van de hartspier. Doordat het een klein molecuul is, is de diffusiesnelheid groot en kan het de haarvaten van de hartspier goed bereiken. Daardoor is een PET-scan met 13N-NH3 een belangrijke diagnostische methode bij patiënten met hartklachten waar geen verklarende afwijkingen aan de kransslagaderen worden waargenomen. Bij deze patiënten was het voorheen lastig om vast te stellen wat de oorzaak was van hun klachten.

Terug naar productoverzicht

¹³N-NH₃

¹⁸F-MPPF

18F -MPPF is een radiofarmacon dat in de hersenen bindt aan de serotonine 1A receptor.

Verschillende neurologische en psychiatrische aandoeningen worden in verband gebracht met een verstoring van de serotoninehuishouding in het brein. Medicatie van deze aandoeningen is vaak gericht op het serotoninesysteem (bijvoorbeeld selectieve serotonine-heropnameremmers bij patiënten met angststoornissen of depressies). 18F-MPPF kan als hulpmiddel gebruikt worden om de juiste therapie (medicatie) te vinden voor deze patiënten en bijdragen in de diagnostiek, beeldvorming en karakterisering van serotoninegerelateerde aandoeningen.

Terug naar productoverzicht

¹⁸F-MPPF

DPA-714

Het radiofarmacon [18F]DPA-714 wordt momenteel toegepast in klinische studies voor het in beeld brengen van de expressie van de translocator protein (TSPO) met behulp van positronemissietomografie (PET).

De 18 kDa translocator protein lijkt een ideaal target om de effecten van neuroinflammatie in beeld te kunnen brengen.

Terug naar productoverzicht

DPA-714

¹¹C-tracers

Door de korte halfwaardetijd (20 minuten) van 11C (koolstof-11) moet deze stof op locatie geproduceerd worden, net als 13N-NH3

11C -tracers worden vooral gebruikt in preklinische en klinische PET-studies voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en behandelmethoden. Radboud Translational Medicine zal in samenwerking met Nucleaire Geneeskunde een onderzoekslijn opzetten gericht op de ontwikkeling van nieuwe 11C-tracers.

Terug naar productoverzicht

¹¹C-tracers

Geïnteresseerd in onze producten?

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.