Het jonge team van Radboud Translational Medicine bestaat uit enthousiaste medewerkers die hun sporen hebben verdiend in de (radio)farmaceutische industrie, de wetenschap en de medische beeldvorming. Samen zetten wij ons in voor de ontwikkeling van radiofarmaca voor gebruik in de dagelijkse medische routine en in het biomedische onderzoek.

Onze faciliteit

 • Een vloeroppervlak van 1400 m2
 • Een Siemens Eclipse HP en een IBA Kiube cyclotron
 • Drie GMP-gekwalificeerde bereidingsruimten
 • QC laboratoria voor het testen van radiofarmaca
 • Logistieke ruimten voor de distributie van radiofarmaca
 • Een radionuclidenlaboratorium voor preklinische bereidingen en andere researchactiviteiten

Cyclotrons

 • Siemens Eclipse HP en IBA Kiube
 • Diep onder de grond in een bunker met zestig centimeter dik beton
 • De eerste cyclotrons werden al in 1929 ontworpen door de fysicus Ernest Lawrence
 • Versnelt elektrisch geladen deeltjes tot een snelheid van meer dan 165 miljoen kilometer per uur
 • Deze snelheid creëert kernreacties bij botsing met andere deeltjes en zo ontstaan radionucliden
 • Wij koppelen de radionucliden aan moleculen en creëren zo radiofarmaca
 • Deze radiofarmaca worden gebruikt voor toepassingen in diagnostiek, behandeling en onderzoek
Cyclotron

RTM vanaf het begin

2001

De mogelijkheden voor een cyclotronfaciliteit in Nijmegen worden voor het eerst bekeken.

2006

Ambities laaien weer op. Een cyclotronfaciliteit wordt gezien als een belangrijke ontbrekende schakel in de translationele keten.

2010

Een businessplan wordt opgesteld. Dit vormt de basis voor de aanvraag van een EFRO-subsidie.

2011

18 augustus: na toekenning van de subsidie wordt Radboud Translational Medicine opgericht.

2014

In oktober beginnen de bouwwerkzaamheden.

2015

Op 14 augustus wordt het gebouw opgeleverd. De faciliteit wordt officieel geopend door minister Schippers (VW&S) op 9 december.

2016

In oktober wordt het GMP-certificaat toegekend door de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

December: de eerste leveringen 18F-FDG aan het Radboudumc vinden plaats.

2017

Eind maart: 18F-FDOPA wordt voor het eerst geleverd voor een klinische studie.

November: er wordt begonnen met het leveren van Ammonia. In diezelfde maand wordt ook een nieuw GMP-certificaat toegekend.

2018

Mei: RTM begint met de verwerking van Quirem-Spheres (uitvullen product vials en uitvoeren QC).

Juli: RTM krijgt een handelsvergunning voor 18F-FDG.  

De levering van 18F-PSMA-1007 voor een klinische studie wordt opgestart. 

RTM en Telix beginnen een samenwerking voor de levering van 89Zr-DFO-Girentuximab.

2020

Mei: Inspectie voor de Gezondheidszorg geeft toestemming voor produceren en leveren van 18F-NaF op artsenverklaring. 

Juli 2020: 18F-DPA-714 wordt geproduceerd voor een klinische studie.

2021

18F-FE-PE2I-E wordt geproduceerd voor een klinische studie.

2022

September: tweede cyclotron (IBA Kiube) wordt ingehesen.

2023

April: IBA Kiube wordt in gebruik genomen

RTM in de media

Nucleaire Diagnostiek

Nucleaire diagnostiek

Nucleaire geneeskunde is een dynamisch vakgebied dat vol in ontwikkeling is. Door de beschikbaarheid van betere camera’s en software zijn de mogelijkheden van nucleaire diagnostiek in de afgelopen jaren flink verbeterd.

Met nieuwe radiofarmaca kunnen ziekteprocessen beter in beeld worden gebracht. Artsen kunnen een betere diagnose stellen én een betere keuze maken tussen de verschillende behandelmethoden.

Op deze manier levert nucleaire geneeskunde een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het concept ‘personalized medicine’, een behandeling op maat voor de patiënt. Zo wordt de ondoelmatige inzet van middelen voorkomen, blijven patiënten belastende ingrepen bespaard en verbetert uiteindelijk het resultaat van de behandeling.

Ook bij de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen wordt steeds vaker gebruik gemaakt van positronemmisietomografie (PET-scans). Daarnaast kan deze techniek een belangrijke bijdrage leveren aan onderzoek naar de oorzaak van ziekten zoals kanker, Alzheimer, Parkinson en diabetes.

Gelderland & Overijssel
Europese Unie

Subsidiering door EFRO

Bij besluit van de Managementautoriteit Gelderland Overijssel van 23 juni 2011 werd aan het Consortium Translational Medicine (CTM, een samenwerkingsverband tussen Radboudumc en Radboud Translational Medicine) een subsidie van maximaal € 8,2 miljoen toegekend uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor de realisatie van een cyclotronfaciliteit.

EFRO wil de kenniseconomie en de regionale concurrentiekracht versterken om zo de positie van Oost-Nederland als expertisecentrum voor translationeel onderzoek verder uit te bouwen. Er wordt gestreefd naar verbetering van de samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen en het geven van ruimte aan vernieuwende initiatieven.

Geïnteresseerd in onze producten?

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.