​Deze website en de inhoud hiervan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Op geen enkele wijze kan Radboud Translational Medicine jegens wie dan ook daarvoor aansprakelijkheid aanvaarden. De teksten op en de inhoud van deze website zijn niet bedoeld en dienen niet te worden beschouwd als advies (waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – algemeen, medisch en/of lichamelijk advies) van welke aard dan ook. Evenmin is de informatie op deze website bedoeld als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Auteursrecht

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van de website van Radboud Translational Medicine mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in welke vorm of wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Radboud translational medicine. Deze site is niet voor commercieel gebruik.

Cookies

Radboud Translational Medicine kan zogeheten cookies gebruiken voor de analyse van bezoekersgedrag. Een cookie is een heel klein databestandje dat bij een bezoek aan onze website op uw eigen computer wordt opgeslagen. Als u niet wilt dat wij cookies gebruiken, moet u in uw browser 'cookies off' instellen. Accepteert u cookies, dan blijven deze in uw computer staan, tenzij u ze zelf verwijdert. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken.

Geïnteresseerd in onze producten?

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.