Door zelf radioactieve stoffen te maken, ontstaan nieuwe mogelijkheden voor de behandeling van patiënten. Het is bijvoorbeeld mogelijk te werken met stoffen die heel snel hun radioactiviteit verliezen. Deze moet je snel, vaak al binnen tien minuten, bij de patiënt kunnen krijgen. Voor stoffen die van elders moeten komen, is dit onmogelijk. Ook zorgt de cyclotronfaciliteit voor nieuwe mogelijkheden in het onderzoek, bijvoorbeeld betere diagnostiek van kanker. Door een eigen cyclotron zijn we niet afhankelijk van toeleveranciers en kunnen we snel over de benodigde stoffen beschikken. Ook de ons omringende ziekenhuizen kunnen van de beschikbaarheid van het cyclotron profiteren.

Geïnteresseerd in onze producten?

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.