18F -MPPF is een radiofarmacon dat in de hersenen bindt aan de serotonine 1A receptor.

Verschillende neurologische en psychiatrische aandoeningen worden in verband gebracht met een verstoring van de serotoninehuishouding in het brein. Medicatie van deze aandoeningen is vaak gericht op het serotoninesysteem (bijvoorbeeld selectieve serotonine-heropnameremmers bij patiënten met angststoornissen of depressies). 18F-MPPF kan als hulpmiddel gebruikt worden om de juiste therapie (medicatie) te vinden voor deze patiënten en bijdragen in de diagnostiek, beeldvorming en karakterisering van serotoninegerelateerde aandoeningen.

¹⁸F-MPPF

Andere producten

¹⁸F-FDG ¹⁸F-FDOPA ¹³N-NH₃ DPA-714 ¹¹C-tracers

Geïnteresseerd in onze producten?

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.